CZ EN
0
Public Anonymous User Přihlásit se
Už jsem u vás nakupoval

Všeobecné obchodní podmínky:

 1. Úvod
  1. O čem jsou tyto podmínky a jak bude vypadat náš smluvní vztah
   1. Tyto obchodní podmínky Vám poskytnou kompletní přehled o fungování služby LaundryJet a informují o způsobech a podmínkách, jak ji využívat. Podmínky si, prosím, pečlivě přečtěte, pokud Vám zůstane něco nejasné nebo máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás na guru@laudryjet.cz. Pokud chcete Našich služeb využít,, nezapomeňte, prosím, zaškrtnout v Objednávce souhlas s těmito Podmínkami, bez toho nebudeme bohužel moci Vaši Objednávku zpracovat.
   2. Čas od času můžeme tyto Podmínky změnit nebo aktualizovat, abychom do nich doplnili další informace a novinky. Na Vaši Objednávku se vždy vztahují aktuální Podmínky platné v den zadání Objednávky. O  změnách Podmínek vás budeme informovat prostřednictvím emailu. Aktuální platné Podmínky si můžete uložit do PDF pomocí odkazu na konci této stránky.
  2. Důležité informace na začátek
   1. Detailní informace o tom, co všechno čistíme a jaké jsou Naše záruky při čištění, najdete v části 2 – Zadání Objednávky. Rádi bychom Vás také informovali, že není nijak definován minimální počet položek k Objednání, ale minimální hodnota Objednávky musí být alespoň 300 Kč (jak je blíže popsáno v části 5.1.3.)
   2. Hned na začátku je důležité abyste věděli, že přijímáme platby pouze platebními kartami a nepracujeme s hotovostí. Více o tom v bodě 5.2.
   3. Abychom věděli, ve kterých případech věnovat Čištění ještě větší péči než tu největší možnou, kterou obvykle nabízíme, upozorněte nás prosím na Položky, které nám předáváte k Čištění a mají vyšší hodnotu než 15 000 Kč, tak jak je popsáno v bodě 4.1.2.
   4. Pokud se s Námi potřebujete spojit nebo vyřešit něco ohledně Vaší Objednávky, můžete využít kontakty a informace v části 8. Ale raději je napíšeme rovnou i sem. Telefon: 840 100 240, email: guru@laundryjet.cz
  3. Základní pojmy
   1. Pojmy, které se v Podmínkách často opakují, nazýváme jednoduchými slovy vždy s velkým písmenem na začátku. Kdykoliv v textu použijeme slovo s velkým písmenem na začátku, odkazujeme se na tyto pojmy:  
    Dodavatel/My/Nás/Naše/Nám
    to jsme my. LaundryJet s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, IČ 046 45 758. Spisová značka C 251384 vedená u Městského soudu v Praze.
    Zákazník/Vy/Vás/Vám
    to jste Vy. Tedy ta nebo ten, kdo si Objednává naši Službu, ať už je to fyzická nebo právnická osoba.
    Web/Webové stránky/Webová stránka
    internetová stránka www.laundryjet.cz, na které zadáte svou Objednávku nebo zjistíte spoustu dalších informací
    Mobilní web
    verze internetové stránky www.laundryjet.cz, která se zobrazuje na mobilních zařízeních (mobilních telefonech a tabletech). Jedná se vlastně o ty samé stránky, jen jejich zobrazování je přizpůsobeno menším displejům Vašich elektronických miláčků
    Aplikace
    aplikace LaundryJet pro operační systémy iOS nebo Android
    Časový úsek
    hodinu trvající časový úsek, který si volíte jako dobu pro Svoz Věcí k Čištění nebo pro Zpětné doučení již vyčištěných Věcí
    Objednávka
    Vámi zadaný požadavek na vykonání Služby prostřednictvím našeho Webu nebo Aplikace
    Služba/Čištění
    čištění, praní a žehlení spojené službou Svozu a rozvozu Položek
    Položka/Věc:
    jakékoliv oděvy a oblečení, které Nám předáte k Čištění
    Podmínky
    jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky a všechny dokumenty k nim připojené (např. Pravidla pro reklamace a stížnosti)
    Svoz
    vyzvednutí všech položek pro čištění naším Stewardem ve Vámi zvoleném místě a čase
    Zpětné doručení
    doručení již vyčištěného oblečení na Vámi zvolené místo ve Vámi zvoleném čase
    DPH
    daň z přidané hodnoty
    Uživatelský účet
    je část našeho Webu, kterou najdete pod záložkou Můj účet a ve které evidujeme všechny Vaše předchozí Objednávky a detailní informace k nim.
    LaundryJet Steward / Steward
    Některý z našich milých kolegů nebo kolegyň, kteří za Vámi přijedou a vyzvednou nebo přivezou Vaše oblečení.
    Symboly údržby
    sada standardizovaných znaků, označujících způsob, jakým každou položku čistit, prát, žehlit a sušit. Měly by být na každém oblečení, které si koupíte – ano, měly by ;)
   2. Když mluvíme v Podmínkách o písemné komunikaci, myslíme tím zasílání informací emailem.
   3. Právní vztahy Nás a Vás se řídí platnými právními předpisy , zejména příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. - Nový občanský zákoník.
   4. A právě v souladu s § 1823 zákona č. 89/2012 nás souhlasem těmito Podmínkami výslovně žádáte, abychom začali s plněním (tedy s Čištěním) ihned, jakmile potvrdíte svou Objednávku.
 2. Objednávka
  1. Zadání Objednávky
   1. Při první Objednávce se u nás nemusíte registrovat a zakládat uživatelský účet. Každému, kdo Objednává poprvé, nabídneme možnost přihlásit se do sekce „Můj účet“ pomocí unikátního hesla, které vygenerujeme.  Za tímto účelem zasíláme po každé první Objednávce email s nabídkou registrace.
   2. Každou další Objednávku můžete provést již se svými přihlašovacími údaji. Pokud poznáme, že jste pod stejným emailem již dříve nějakou Objednávku zadávali, vyzveme Vás k přihlášení k Vašemu uživatelskému účtu.
   3. Vaše přihlašovací údaje si, prosím, uložte tak, aby je nemohl použít bez Vašeho vědomí někdo jiný. Za neoprávněné užití Vašich přístupových údajů nemůžeme bohužel převzít zodpovědnost My.
   4. Objednávku je možné zadat prostřednictvím internetové stránky www.laundryjet.cz a nebo telefonicky. První Objednávku je potřeba provést vždy přes internetový prohlížeč (ať už na počítači nebo v mobilním zařízení), každou následující můžete provádět i po telefonu.
   5. Při Objednávce po telefonu Nám dáváte souhlas s tím, abychom se za Vás přihlásili do Vašeho účtu a zadali k Čištění položky, které si vyberete a dále vyplnili všechny požadované údaje nutné k vyřízení Služby.
   6. Po každé telefonické Objednávce od Nás dostanete potvrzovací email, ve kterém Vás požádáme o kontrolu a souhlas s provedením telefonické Objednávky. Bez potvrzení tohoto souhlasu není možné Objednávku zpracovat.
   7. Každé Objednávce přiřazujeme unikátní číslo, pod kterým jí u Nás evidujeme. Abychom mohli co nejefektivněji zpracovávat Vaše případné dotazy nebo rychle reagovat, používejte v komunikaci s Námi vždy toto přidělené číslo Objednávky.
   8. Vaši Objednávku si před odesláním, prosím, pečlivě překontrolujte, aby Objednané druhy u množství položek k čištění byly správně. Zodpovědnost za správnost zadaných informací v Objednávce zůstává na Vaší straně..
   9. Smluvní vztah mezi Námi a  Vámi začíná ve chvíli, kdy Vám emailem potvrdíme přijetí Objednávky. Tzn. nikoliv již pouhým zasláním Objednávky. Pokud z jakýchkoliv důvodů nemůžeme zpracovat Vaši Objednávku, dáme Vám vždy vědět po telefonu nebo emailem.
  2. Doplňující informace k Objednávce
   Pokud nastane některá z následujících situací, můžeme Vám zavolat a řešit ji s Vámi:
   1. Položky vyžadující speciální způsob nebo postup čištění
   2. Položky, které neobsahují informace o čištění.
   3. Položky, které jsou nějak poškozené, velmi silně znečištěné či zaskvrněné nebo zničené.
   4. Položky, které obsahují nějaké externí prvky nebo ozdoby (např.: brože, speciální zdobení, doplňky z tvrzených materiálů, atp.)
  3. Změny Objednávky:
   1. Pokud si Objednáte a následně chcete udělat ve Vaší Objednávce nějaké změny, pak máte tu možnost a nemusíte Objednávku rušit a zadávat novou. O případných změnách Nás můžete informovat nejpozději 2 hodiny před začátkem vybrané hodiny Svozu. Změnu Objednávky Nám dejte vědět buď po telefonu, nebo osobně.
   2. V případě, že budeme Vaši Objednávku měnit a doplňovat Nám dáváte svolení k tomu, provést úpravu Objednávky za Vás.
   3. O každé provedené změně vás budeme informovat emailem, kam Vám zašleme novou nebo změněnou Objednávku.
  4. Zrušení Objednávky:
   1. Může se stát, že budete z různých důvodů potřebovat zrušit svoji Objednávku. To samozřejmě chápeme, a proto Vám umožníme zrušit svoji Objednávku kdykoliv před začátkem termínu Svozu.
   2. Objednávku můžete zrušit telefonicky, zavoláním na naši zákaznickou linku 840 100 240.
   3. Převzetím Objednávky k čištění na Naší straně zahajujeme proces Čištění, tzn. Poskytování Služby. Pokud tedy chcete zrušit svoji Objednávku až po jejím převzetí k čištění, můžeme za zrušení Objednávky požadovat finanční kompenzaci až do výše ceny Služby.
   4. Abychom mohli zlepšovat dál naše služby, zajímá nás samozřejmě, zda jsme nemohli např. udělat něco lépe, a proto se Vás můžeme při zrušení Objednávky zeptat na důvod jejího zrušení.
   5. Objednávka může být zrušena i z Naší strany a to v těchto situacích:
    1. nejsme schopni Službu poskytnout z důvodu zásahu Vyšší moci
    2. pokud Nám neumožníte převzít v rámci Svozu Vaši Objednávku k Čištění
    3. pokud zjistíme, že položky, které jsme převzali k Čištění, neodpovídají Objednaným položkám, jsou poškozené, neobsahují informace o způsobu čištění a o materiálovém složení, nejsou to Položky, které jsou na seznamu Položek, které čistíme, nebo se jedná o Položky z takových materiálů, které nelze vyčistit.
    4. pokud zrušíme Objednávku My, budeme Vás o tom vždy informovat telefonicky nebo emailem.
    5. pokud je Objednávka zrušena z Naší strany, nebudeme po vás požadovat žádnou platbu za Službu, ani pokud jsme už na ní začali pracovat.
    6. V případě, že jsme Objednávku zrušili a již jsme od Vás nějaké věci k Čištění převzali, vrátíme je zpět, jakmile to bude možné.
 3. Svoz a Zpětné doručení
  1. Je pochopitelně v našem nejvyšším zájmu vyzvednout, resp. doručit zpět Vaše Oblečení přesně v termínech, které jste si pro Svoz a Zpětné doručení zvolili, ale do cesty Nám může přijít spousta neznámých veličin, proto nemůžeme garantovat dodržení těchto termínů v úplně každém jednotlivém případě. Pokud už se Nám takováto nemilá situace přihodí, budeme Vás co nejdříve informovat po telefonu, emailem nebo prostřednictvím SMS zprávy.
  2. Pokud si Objednáváte Svoz či Zpětné doručení do firmy, dáváte Nám na vlastní zodpovědnost souhlas převzít oblečení od / předat Oblečení zástupci této firmy (např. recepční) bez toho, abychom od této třetí osoby požadovali nějaké dodatečné potvrzení o převzetí v zastoupení. Pokud chcete tento souhlas odvolat, můžete tak učinit kdykoliv písemnou formou (stačí email), kde se odkážete na toto ustanovení obchodních podmínek.
  3. Volné termíny a hodiny pro Svoz a Zpětné doručení v každé konkrétní lokalitě jsou pevně definovány možnostmi Objednání na www.laundryjet.cz. Pokud není daný časový úsek volný pro Svoz či Zpětné doručení, zobrazuje se ve výběru jako neaktivní a nelze jej využít.
  4. Před předáním oblečení ke Svozu, z něj, prosím, vždy odstraňte části, které k němu nejsou pěvně připojené a mohli by poškodit jiné oblečení (jako např. odnímatelné odznaky, ozdoby, tužky, pera, spony atd.).
  5. Pokud vás nezastihneme
   1. Souhlasíte s tím, že při Svozu i Zpětném doručení budete Vy nebo Vámi zvolená třetí strana po dobu celého časového okna přítomni na místě definovaném v Objednávce. Pokud víte, že ve smluveném čase na nikoho na tomto místě nenatrefíme, dejte Nám, prosím, vědět dopředu a pokusíme se domluvit náhradní řešení.
   2. Pokud Vás nezastihneme v čase Svozu nebo Zpětného doručení na smluveném místě, budeme se s Vámi snažit telefonicky spojit a situaci vyřešit. V případě, že se Nám nepodaří se s Vámi spojit při Svozu oblečení, budeme Vás kontaktovat telefonicky nebo emailem za účelem domluvení náhradního termínu.
   3. V případě, že se Nám nepodaří Vás zastihnout za účelem Svozu oblečení k Čištění, můžeme se sami rozhodnout, zda zkusíme Svoz v nějakém náhradním termínu zopakovat nebo ne.
   4. V případě, že se Nám nepodaří Vás zastihnout při Zpětném doručení (přesto že jste si Zpětné doručení v požadovaném čase a místě zvolili), odvezeme Vaše oblečení zpátky k Nám. Jakmile se Nám podaří s Vámi spojit, domluvíme se na novém místě a času Zpětného doručení, kdy doručíme Vaše Oblečení znovu. Za každé neúspěšné Zpětné doručení Vám můžeme k ceně přičíst manipulační poplatek ve výši 142 Kč, ale sami doufáme, že jej moc využívat nebudeme.
  6. Kde svážíme a rozvážíme
   1. Svoz a Zpětné doručení provádíme pouze v lokalitách definovaných na Webových stránkách. 
   2. Svoz i Zpětné doručení nemusí být vždy směřovány na stejné místo a při vyplňování detailů Objednávky lze místo Svozu a Zpětného doručení rozlišovat.
  7. Převzetí vyčištěného oblečení Nám stvrdíte podpisem na Potvrzení o převzetí, které Vám přivezeme spolu s vyčištěným oblečením.
  8. Položky, které převezmeme ke Svozu, budeme kontrolovat až v čistírně. V případě nesrovnalostí s Objednávkou Vás budeme informovat, co v Objednávce není v souladu s tím, co jsme převzali ke Svozu (např. pokud nebude souhlasit počet kusů nebo bude stav oblečení zabraňovat jeho čištění). Na základě vzájemné dohody potom můžeme upravit Objednávku tak, aby odpovídala Položkám převzatým při Svozu. V této fázi můžeme také Objednávku zrušit.
 4. Práva a povinnosti
  1. Naše práva a povinnosti jako Dodavatele
   1. Sice to není pravděpodobné, ale může stát, že některé Položky z Objednávky se během jejího zpracování mohou poškodit nebo ztratit. Pokud dojde k takové situaci pochybením na Naší straně, přijímáme odpovědnost za škodu způsobenou poškozením, ztrátou nebo zničením věci. V rámci této odpovědnosti Vám vyplatíme finanční kompenzaci za škodu, která na oblečení vznikla a to až do dvacetinásobku ceny Služby za každou Položku.
   2. Naše odpovědnost se vztahuje na všechny Položky, kromě těch, jejichž cena za jednu Položku je větší než 15 000 Kč. Odpovědnost na sebe bereme v těch případech, kdy Nám dopředu písemně (stačí např. emailem nebo do poznámky v Objednávce) napíšete, že daná položka má větší hodnotu než 15 000 Kč.
   3. I když se budeme snažit vyčistit všechny Položky podle nejvyšších standardů, nemůžeme být bohužel úplně zodpovědní za jakékoliv změny na oblečení jako je ztráta či vyblednutí barev, barevné ztráty, seprání, poničení, zmenšení atp., v důsledku:
    • toho, že jsme nebyli informováni, že daná Položka vyžaduje speciální a nestandardní péči, která není popsána na štítku se standardními Symboly údržby.
    • toho, že daná Položka neobsahovala žádné Symboly údržby.
    • toho, že daná Položka byla již před čištěním nějak poškozená
    • umístění externích prvků a ozdob na oblečení, které jej mohou poškodit
    • změn způsobených již dřívějším běžným nošením a opotřebením
   4. Bohužel nemůžeme být zodpovědní za ztrátu nebo zničení jakýkoliv ostatních předmětů či věcí, které nepatří přímo k oblečení, které čistíme.
   5. V souvislosti s bodem 2. 2., kdy nemáme přesné informace o způsobu čištění Položek nebo se jeví Čištění jako rizikové, si vždy vyžádáme Váš souhlas s Čištěním. V těchto případech již nepřebíráme zodpovědnost za Čištění My, ale s Vaším souhlasem vyčistíme všechno oblečení s maximální možnou péčí a ve snaze zabránit jakémukoliv jeho poškození.
   6. V situaci, kdy Nám poskytnete nepřesné nebo nesprávné informace ohledně Objednávky, může dojít k prodlevám při Čištění. V takových situacích již nemůžeme přijmout zodpovědnost za správné dodržení všech termínů a dalších parametrů Služby.
   7. U Položek, kde chybí Symboly údržby, nám dáváte souhlas vyčistit toto oblečení s maximální odbornou péčí a zvolit nejvhodnější postup, obvyklý pro daný typ materiálu a typ Položky.
   8. Položky které je dle Symbolů údržby zakázáno čistit, můžeme odmítnout převzít k Čištění. Pokud se rozhodnete přesto nechat toto oblečení vyčistit, uděláme tak s Vaším souhlasem a na Vaši zodpovědnost.
   9. Negarantujeme použití žádných speciálních pracích prostředkům, aviváží či obdobných prostředků pro speciální režimy praní a čištění. O možnosti volby nadstandardních či speciálních čisticích programů Vás budeme informovat na našem Webu.
   10. Uděláme maximum proto, abychom každou Položku co nejlépe vyčistili a zároveň zabránili jejímu poškození, ale odstranění úplně každé skvrny negarantujeme.
  2. Vaše práva a povinnosti jako Zákazníka
   1. Služby, které nabízíme, jsou určeny přímým Zákazníkům, kterými mohou být fyzické i právnické osoby. Nelze proto naše Služby dále přeprodávat nebo na jejich základě provozovat další podnikatelské aktivity. Stejně tak neneseme žádnou odpovědnost za ztráty a škody, které Vám takovouto činností, nebo pokusy o ní,  mohou vzniknout.
   2. Pokud zjistíte, že Objednávka nebyla zpracována správně, ozvěte se Nám, prosím, do 48 hodin od Zpětného doručení, abychom mohli zjednat nápravu. Abychom mohli dát věci do pořádku, můžeme si jednotlivé Položky vyfotit a vytvořit si tak dokumentaci k takové špatně vyřízené Objednávce.
   3. Pokud se domníváte, že Vaše Oblečení nebylo vyčištěno správně nebo dostatečně, pošlete nám popis této vady spolu s jednou fotografií na guru@laundryjet.cz. Pokud se bude jednat o Naše pochybení a budou tak splněny podmínky tzv. „vadného plnění“, máte právo nás požádat o znovu vyčištění některé z Položek nebo o poskytnutí přiměřené slevy z Ceny provedené Služby, která se vztahuje k dané Položce.
  3. Události mimo naší kontrolu, zásahy „Vyšší moci“
   1. Jsou věci, které prostě a Vy ani My neovlivníme, ale které se stát můžou. My je nazýváme Události mimo naší kontrolu nebo Vyšší moci a patří sem věci, které se stát mohou, mohou ovlivnit Náš servis nebo Vás, ale nemůžeme zodpovídat za to, že se nestanou.
   2. Patří sem např.: výpadky a selhání Našich partnerů a dodavatelů, živelné pohromy, hromadné výpadky v oblasti energií, společenské události ať už pozitivní (oslavy, shromáždění) nebo negativní (nepokoje, stavy ohrožení, atp.), selhání dopravní obslužnosti či telekomunikační infrastruktury (dopravní kalamity atp.).
   3. V těchto případech nemůžeme garantovat a zodpovídat za řádný průběh Čištění a vůbec celé Objednávky.
 5. Ceny a platby
  1. Cena služby
   1. V ceně Služby je již započítáno kromě samotného vyprání nebo vyčištění Položky také její žehlení (u Položek, u nichž je to obvyklé), zavěšení na ramínko nebo poskládání a zabalení do ochranného obalu. 
   2. Všechny ceny za Čištění jednotlivých položek najdete v sekci „CENY“ na našem webu (http://www.laundryjet.cz/ceny/). Pokud se vzájemně dohodneme na Čištění Položky, která v ceníku není uvedena, bude cena stanovena Námi, jako cena nejblíže podobné Položky k čištění.
   3. Minimální cena Služby, tak abychom mohli efektivně pokrýt náklady na dopravu, je 300 Kč. Tzn., že minimální hodnota Vaší Objednávky musí být sice 300 Kč, ale můžete si objednat vyčištění třeba i jednoho kusu oblečení. Pokud totiž cena za Čistění nedosáhne 300 Kč, nabídneme Vám v souhrnu Objednávky dopočítat chybějící částku do 300 Kč, abyste mohli objednat i v případě, že Vám např. do 300 Kč chybí jen pár korun a nemáte již nic dalšího, co byste přidali k vyčištění.
   4. Cena za dopravu (platí jak pro Svoz, tak pro Zpětné doručení) je započítána již v ceně Služby. Jinými slovy, za dopravu se u Nás neplatí.
  2. Možnosti platby
   1. Platbu za Čištění můžete provést dvěma způsoby a k oběma z nich budete potřebovat platnou platební kartu (např.: MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro):
    1. bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay
    2. bezhotovostně platební kartou (i bezkontaktně)
   2. Platby v hotovosti nepřijímáme a do budoucna ani neplánujeme zavádět. Přednost budeme dávat modernějším platebním metodám.
   3. Při využití platební brány GoPay, dochází k platbě při Objednávce. K platbě platební kartou na místě dochází při Svozu nebo Zpětné doručení, kdy se potkáte s Naším Stewardem, který Vám umožní zaplatit přes mobilní platební terminál.
   4. Při obou způsobech platby se Cena za Čištění považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na Náš bankovní účet.
   5. Pokud se rozhodnete využívat platbu přes platební bránu GoPay, seznamte ještě před jejím využitím s fungováním služeb GoPay, které najdete přehledně popsané na www.gopay.cz. Použitím této platební metody,  vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Jelikož platební brána GoPay je provozována výhradně společností  GOPAY s.r.o., neneseme žádnou zodpovědnost za případnou škodu způsobenou v souvislosti s využitím této platební metody.
  3. Faktura a daňový doklad
   1. Účtenky od Nás si schovávat nemusíte. Daňový doklad – fakturu ke každé Vaší Objednávce najdete přehledně v sekci Můj účet na Našem Webu.
   2. Jsme plátcem daně z přidané hodnoty a všechny ceny uvedené na Webu jsou konečné ceny včetně DPH.
  4. Slevy a vouchery
   1. Případné slevy (např. ve formě voucherů nebo speciálních slevových kódů) nelze vzájemně sčítat nebo kombinovat.
 6. Osobní údaje a obchodní sdělení
  1. Zpracování osobní údajů
   1. Vaše osobní údaje zpracováváme jen My, tzn., společnost LaundryJet s.r.o., v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. Souhlas se zpracování osobní údajů udělujete také pouze Nám a Vaše údaje nebudeme poskytovat žádné třetí straně nebo jinému poskytovateli služeb.
   2. Zpracováváme Vaše osobní údaje, které Nám poskytnete v rámci registrace a Objednávky. Konkrétně se jedná o tyto údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, fyzická adresa, adresa pro Svoz a Zpětné doručení, název firmy sídlící na adrese pro Svoz a Zpětné doručení, údaje poskytnuté sítěmi Facebook, LinkedIn a Google Plus.
   3. Mezi údaje, které nezpracováváme, patří údaje o Vašich platebních kartách. K těm jako firma nemáme ani přístup a nikde je nearchivujeme.
   4. Je dobré, aby Vaše osobní údaje v sekci „Můj účet“ byly aktualizované. Nechceme Vás nutit k neustálé kontrole těchto údajů, ale pokud se odehraje ve Vašem životě nějaké změna, která má vliv i na osobní údaje a zároveň chcete mít správně například archivované své Faktury - daňové doklady, potom tyto údaje, prosím, zaktualizujte. My bohužel nemůžeme nést žádnou zodpovědnost za situace, které vzniknou na základě nesprávně doplněných osobních údajů.
   5. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu neurčitou a budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými systémy nebo neautomatizovaně v tištěné podobě.
   6. Vaše osobní údaje Nám poskytujete dobrovolně a souhlas s jejich zpracováním je nedílnou podmínkou pro poskytnutí Služby z Naší strany. Svůj souhlas můžete každopádně kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným prostřednictvím emailu na adresu info@laundryjet.cz. Odvoláním tohoto souhlasu není dotčeno Naše právo, jednorázově zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zpracování Objednávky a vyřízení Služby.
   7. Pokud máte obavu, že Vaše osobní údaje nezpracováváme správně  a v souladu s těmito Podmínkami, můžete nás kontaktovat a požádat o vysvětlení nebo nápravu. Jestliže takovou žádost shledáme oprávněnou, zavazujeme se provést nápravu v nejbližším možném termínu.
   8. Požádáte-li Nás o informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, rádi Vám tuto informaci poskytneme. V těchto situacích, můžeme požadovat přiměřenou úhradu v souvislosti s náklady na poskytnutí této informace, která nebude převyšovat náklady nezbytně nutné na poskytnutí informace.
   9. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s Našimi službami Nám udělujete při první registraci. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat písemnou formou (emailem na info@laundryjet.cz) nebo jednoduše využitím odkazu „Odhlásit“, který je součástí všech Našich obchodních sdělení zasílaných emailem. Odvoláním tohoto souhlasu není dotčeno Naše právo jednorázově zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem vytvoření Objednávky a vyřízení Služby.
   10. Součástí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů je i Váš souhlas s ukládáním malých datových souborů (tzv. cookies) ve Vašem internetovém prohlížeči nebo zařízení. Ty Nám umožní optimalizovat Web pro specifické potřeby každého zákazníka.
 7. Když je něco špatně
  1. Pokud narazíte na nějaký problém v souvislosti s Námi poskytnutou Službou, kontaktujte prosím Naši zákaznickou podporu na guru@laundryjet.cz a dejte Nám tak o problému vědět co nejdříve. Společně se pokusíme najít řešení, tak abychom problém rychle vyřešili.
  2. Pokud už situace došla tak daleko, že byste chtěli podat stížnost nebo reklamaci, můžete k tomu využít naše speciální Pravidla pro reklamace a stížnosti, které najdete na www.laundryjet.cz/reklamace
  3. Není-li Čištění provedeno správně, máte právo požadovat slevu z ceny Služby za konkrétní Položku nebo opětovné vyčištění nebo vrácení celé ceny za Čištění dané Položky.
  4. Doba, během které nás musíte upozornit na nedostatky při poskytnutí našich Služeb je stanovena na 10 pracovních dnů od data Zpětného doručení vyčištěného oblečení.
  5. Odstoupení od smlouvy
   1. S ohledem na Váš souhlas se zahájením Služby, který popisujeme v bodě 1.3.4.  (souhlas se zahájením okamžitého plnění) nelze odstoupit od smlouvy po převzetí Položek k Čištění, kdy již zahajujeme proces Čištění.
   2. V případě, že odstoupíte od smlouvy před zahájením procesu Čištění, můžeme po vás v souvislosti s vykonanými kroky k poskytnutí Služby požadovat přiměřenou náhradu nákladů s poskytnutím Služby a navrácením převzatých Položek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je stanovena na 7 kalendářních dnů od zadání Objednávky.
   3. Pokud budete chtít v souladu s předchozími body odstoupit od smlouvy, můžete pro to využít Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete zde. Formulář nám můžete zaslat poštou na adresu uvedenou ve formuláři, nebo emailem na info@laundryjet.cz.
 8. Závěr, kontakty, ostatní
  1. Tyto obchodní podmínky a poskytování Služby se řídí platným právním řádem České republiky.
  2. V případě, že je Objednávka zadána jakoukoliv mezinárodní (zahraniční) osobou nebo firmou neboli prvkem, Naše i Vaše práva a povinnosti se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  4. Naše aktuální kontaktní údaje jsou uvedeny na našem Webu www.laundryjet.cz. Adresa pro zasílání emailů je guru@laundryjet.cz, telefonní číslo: 840 100 240. Své podněty a připomínky posílejte  na naše emailovou adresu: info@laundryjet.cz.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 1. 2017